Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157
Spełnianie wymogów szkoleń okresowych BHP.
Prowadzimy szkolenia BHP dla wszystkich zawodów, z uwzględnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej
(zajęcia ćwiczeniowe). Posiadamy akceptację Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie na realizację tego typu
szkoleń w odkrywkowych zakładach górniczych. Szkolenie realizujemy zarówno w siedzibie ODKT jak i miejscu
wskazanym przez zleceniodawcę (w przypadku większej grupy).