Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157
Doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej i osób dozoru ruchu
Doskonalenie to w odkrywkowych zakładach górniczych jest zalecaną przez Urząd Górniczy
formą przygotowania na uprawnienia osób dozoru ruchu przed egzaminem na stanowiska.
Szkolenia w wymiarze 50 godzin obejmuje: prawo geologiczne i górnicze, zagrożenia w ruchu
odkrywkowych zakładów górniczych, górnicze środki strzałowe i technikę strzelniczą, zasady
sporządzania dokumentacji strzałowej oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.