Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Krakowie
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
Biuro: 32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157 e-mail: gebala.henryk@gmail.com lub biuro.odkt@gmail.com
Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych
w Krakowie z siedzibą w Skale ul. Bohaterów Września 12
organizuje specjalistyczne kursy zawodowe dla pracowników odkrywkowych zakładów górniczych, górnictwa otworowego, podziemnego oraz kursy bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich branż zawodowych.